Očima ženy: Muž je atraktivní, když… ZNÁ SVOU HODNOTU

Osobní hodnota. Pokud chceme být v životě úspěšní a šťastní, poznávat nové přátele, obchodní kontakty i partnerky – musíme nejprve poznat sami sebe. Proč? Protože bez toho, abychom respektovali a chápali svou osobnost, schopnosti a zkušenosti, se respektu a pochopení od druhých nedočkáme.

Muž, který zná svou hodnotu, dokáže být oporou sobě i své ženě. Naučil se přijímat své silné a slabé stránky – dokáže s nimi efektivně pracovat. Našel v životě smysl, nenechává se pouze unášet proudem událostí, ale určuje směr. Mění aktivně svůj i okolní svět. Nebojí se prohry, protože zdánlivý neúspěch je pro něj cennou zkušeností a lekcí, ze které se může poučit. Váží si sám sebe, svých názorů a vlastností, je sebevědomý.

Muž, který zná svou hodnotu, není arogantní. Naopak, cítí pokoru a chová úctu k životu. Nežije mimo skutečný svět, ale snaží se v něm vždy hledat to pozitivní – i v obtížných situacích. Muž, který zná svou hodnotu, neponižuje ostatní – protože to nemá zapotřebí. Cítí se silný i ve společnosti schopnějších nebo úspěšnějších lidí.

Pokud chceme být atraktivní pro druhé, musíme se stát nejprve atraktivními pro sebe. Musíme najít svou osobní hodnotu a jedinečnost. Jak? První krok může vypadat třeba takto:

Uvědomte si svůj přínos pro druhé/své silné stránky

  • Možná jste skvělý přítel, který dokáže naslouchat – a pomohl jste kamarádovi překonat těžký rozvod/rozchod.
  • Možná jste starostlivý otec, který by pro svou rodinu udělal všechno – a každý den děláte maximum pro její spokojenost.
  • Možná se nebojíte práce – a umíte za ni pořádně vzít.
  • Možná máte fyzickou sílu – a dokážete vždy ochránit svou ženu.
  • Možná jste umělec – a vidíte krásu tam, kde jiní nevidí nic.
  • Možná rozumíte ekonomice, IT, matematice, chemii. Možná se staráte, aby elektrárny fungovaly na 100%. Možná pomáháte těm, kteří si nemohou pomoci sami. Možná učíte děti a děláte z nich osobnosti.
  • Možná prostě dokážete každý další den vstát z postele a doposud jste to nevzdali.

Zamyslete se, kterých vlastností si na sobě vážíte. Pokud vás nic nenapadá, zeptejte se přátel, rodiny, svých kolegů. Co na vás oceňují? V čem jste dobří? Za co vás ostatní nejčastěji chválí?

Věnujte každý den pár minut tomu, abyste si své silné stránky uvědomili a připomněli. Vnitřně se za ně pochvalte, oceňte.

Kdykoliv se budete cítit méněcenní, neschopní nebo nespokojení – připomeňte si je znovu!

Každý den v sobě posilujte vědomí a vlastnosti muže, který zná svou hodnotu.

Podobné články

Zanech zde svoji stopu... přidej komentář! :-)