Probuď v sobě lídra

Lídři se vyznačují ‚vizí‘: jedná se o dlouhodobou představu o organizaci a plánech do budoucnosti. Tato vize ovlivňuje chování a jednání okolních lidí a jejich rozhodování. Lídři umí nadchnout a motivovat lidi kolem sebe. Vytvářejí týmy a spolupracují na svých a okolních snech kamarádů nebo přátel. Lídři vedou sebe a svůj týmy správným směrem, a to i díky vizi.

Stanovují základní pravidla, aby všichni členové mohli plně využívat svůj potenciál. Mezi vlastnosti lídra patří tolerance chyb – každý člověk chybuje a těch chyb by nemělo být mnoho. Každý lídr umí pochválit za dobře odvedený výkon i pokárat když je vidět chyby.Lídr

Silné stránky lídra:

  • Soustředění na úspěšné dokončení úkolu
  • Vyvolává nadšení a zapálení pro věci a posiluje jejich odhodlání
  • Práce na více úkolech
  • Bez obav sdělí svůj názor na věci a dění kolem
  • Přijímání rizika a jejich následky

Nedostatky lídra

  • Má nedostatek času pro své důležité klíčové úkoly
  • Stane se, že si nevyslechne nápady a návrhy ostatních
  • Při komunikaci může být velice stručný a někdy se stanem, že jej nepochopí
  • Občasné impulzivní jednání

Jak komunikuje?

Lídr raději své okolí přesvědčuje než jim něco nařizuje. Takto své okolí dokáže zaujmout, nadchnout a vyvolat dobrý dojem na svou osobnost. Nastanou situace kdy je velmi přátelský, ale jsou situace ve kterých se vzdá své přátelské tváře, aby dokázal dosáhnout očekávaných výsledků.

Vystupuje sebejistě, otevřeně a zpravidla říká, co má na srdci. Dost lidí si takového člověka váží, když chtějí znát, jaký má názor na jejich osobu a jak jej bere. Tento typ je pozitivní a dokáže vyslechnout názor ostatních, ačkoli aby názor od ostatních přijal. Musí být přesvědčen o jeho správnosti a korektnosti.

Jak se prezentuje?

Jeho hlavní vlastností je přesvědčivost a díky této schopnosti bude i dobrým prezentujícím. Aby se nezastavil na mohl růst přijímá správnost a znalost různých věcí a odvětví. Neustále se vzdělává a tyto věci předává tam kde jsou potřeba.

Lídr

Jak se rozhoduje?

Je přirozeně rozhodný a průběžně uvažuje o tom, co je nutno učinit, i když je možné, že se někdy rozhodne a jedná ještě předtím, než má k dispozici potřebné informace. Někdy se totiž příliš spoléhá na své zkušenosti a svůj instinkt. To může být výhodné v situacích, kdy je potřeba se rozhodnout rychle a s málo informacemi. Ale tam, kde jsou informace dostupné, je může někdy ignorovat a rozhodnout o postupu, který přinese nedostatečný výsledek nebo dokonce neúspěch.

Cílevědomost

Bez hlavní vlastnosti této osoby by se neobešla cílevědomost, energičnost a soutěživost člověka se zapálením pro věc, který se snaží prosadit. Nechybím mu sebedůvěra pro zahájení akce a ochota převzít za ní veškerou odpovědnost. Snaží se uspokojovat své okolí a jejich potřeby v okolí, aby posílil svou pověst a popularitu. Umí motivovat své okolí ale občas si neuvědomí, že každý člověk potřebuje jinou motivaci. Jeden finanční, druhý pochvala, ocenění, výzva a tak dále.

Závěrem takový člověk moc nemá rád administrativní činnost, spíš ho zdržuje raději volí nejrychlejší způsoby, jak je urychlit. Vůdčí člověk dokáže plánovat strategicky, ale neplánuje krátkodobě spíše naopak. Profil tohoto člověka ukazuje, že si stojí za svým, v situacích bude si stát pevně a agresivním lidem nebude ustupovat.

Líbí se ti článek, tak jej sdílej s kamarády, nebo dej mu LIKE. 😉

Podobné články

Zanech zde svoji stopu... přidej komentář! :-)