jak toho dosáhli. Ukáži vám pak strategii co mám ověřejnou i na své mladé